Český export ještě pořád roste. Jak dlouho ještě?

Mladé Buky, 6. 11. 2018 – Podle dnes zveřejněných předběžných čísel skončila v září bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 13,7 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 5 mld. Kč. V meziročním srovnání vzrostl v září vývoz o 1,8 % na 301,8 mld. Kč a dovoz o 3,7 % na 288,1 mld. Kč.

Čeští exportéři dokázali meziročně zvýšit objem vyvezeného zboží, nicméně dovoz se zvýšil výrazněji, a to především díky rostoucím cenám ropy a zemního plynu na světových trzích. Schodek se u těchto komodit prohloubil o nezanedbatelných 2,5 mld. Kč. Lepší výsledek exportu táhl dolů vývoz ostatních dopravních prostředků, jehož saldo se zhoršilo o 3,2 mld. Kč. Nižší meziroční přebytek bilance byl zaznamenán i v automobilovém průmyslu a u exportérů strojů a zařízení. Všechny tyto segmenty zaznamenaly snížení salda.

S čísly za září se uzavřely tři kvartály letošního roku, které oproti tomu minulému nejsou v otázce přebytkové obchodní bilance tak úspěšné. Meziroční pokles o 34,4 mld. Kč se nemusí zdát být příliš velký, ale ve světle dalších indikátorů neočekáváme, že by čeští exportéři mohli tuto ztrátu do konce roku umazat. Ostatně i Index Exportu ukazuje, že předstihové ukazatele u našich západních sousedů, především Německa, míří z mnohaletých maxim dolů. V posledních měsících pozorujeme evidentní zpomalování poptávky v eurozóně a je jen otázkou času, kdy se tato skutečnost promítne i do výkonu českých vývozců. Signifikantní pro náš export v letošním roce je i skutečnost, že v sedmi měsících z devíti se meziročně propadla tradiční stálice exportu – automobilový průmysl, a to v kumulaci o 31 mld. Kč (téměř o 5 %). A i když se exportérům zatím daří tempo růstu vývozu držet v kladných hodnotách, jde o neklamný signál, že období růstu je již za námi. To pravděpodobně ukáže již poslední kvartál letošního roku. Lepší obchodní bilanci ale i nadále bude srážet podstatně vyšší dovoz.

Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů