Automobily stojí za dvouciferným růstem exportu

Mladé Buky, 4. 7. 2017 – Podle dnes zveřejněných čísel skončila v květnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 14,3 mld. Kč., což představuje opět meziroční pokles o 2,8 mld. Kč. Meziročně vzrostl vývoz o 10,2 % (na 309,3 mld. Kč), dovoz potom o 11,9 % (na 295,0 mld. Kč).

Čeští exportéři dál pokračují na vlně velmi dobrých výsledků, dařilo se opět automobilovému průmyslu, kde došlo k nárůstu o více než 3 mld. Kč. Již standardně proti výkonu vývozců působí prohlubování deficitu v oblasti ropy a zemního plynu a to o 4,5 mld. Kč.

Co lze vnímat pozitivně je úspěšnost českých exportérů na klíčovém německém trhu. V květnu se na něj podařilo vyvézt zboží v hodnotě 101,5 mld. Kč, tedy zdaleka nejvíce oproti ostatním evropským státům (jedná se mimochodem o celou polovinu celkového vývozu do eurozóny). Navíc to představuje meziroční nárůst o velmi výrazných 14,6 %, což pokládáme za skutečně vynikající výsledek. Na druhé straně schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 10,8 mld. Kč na 44,5 mld. Kč.

I nadále je nicméně třeba mírnit přehnaný optimismus a to vzhledem k nekončícímu nedostatku pracovních sil především ve výrobních oborech a také posilování koruny, která se přibližuje hranici 26 korun za euro. K tomu je nadále třeba sledovat snahu o aplikaci protekcionistické politiky USA.

Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů