Asociace exportérů se připojuje k výzvě evropských průmyslníků

VÝZVA K OPATŘENÍM NA PODPORU KONKURENCESCHOPNOSTI A K VYTVOŘENÍ PROSTORU PRO REGULACI

Evropské podniky naléhavě volají po rozhodných krocích, aby se Evropa opět stala místem pro investice a podnikání. Lepší regulace, snížení zátěže pro podniky a odpovídající hodnocení dopadů politických opatření na mezinárodní konkurenceschopnost se musí stát nezbytností. Zachování konkurenceschopnosti malých a středních podniků i větších podniků by mělo být klíčovým hlediskem, které by mělo být doprovázeno hmatatelnými a účinnými opatřeními.

Firmy jsou motorem naší společnosti, vytvářejí zaměstnanost, inovace, růst a řešení pro společné výzvy, jako je přechod na ekologická a digitální řešení. Vedoucí postavení Evropy a globální konkurenceschopnost závisí na úspěšných a silných společnostech.

Agresivní programy podpory ve třetích zemích, jako je americký Inflation Reduction Act (IRA) s přísnými požadavky na místní obsah a s diskriminačními ustanoveními, které zvýhodňují domácí výrobu, tlak ještě zvyšují.

Riziko deindustrializace v Evropě je reálné. Mnoho podniků částečně nebo zcela přesouvá své působiště do jiných zemí. svou výrobu mimo Evropu. Nicméně politici napříč kontinentem ještě závažnost situace plně neuznali.

Vysoké náklady na energie, daně, nedostatek kvalifikovaných pracovníků a pracovní síly a nadbytek předpisů, zejména v důsledku nových kumulativních environmentálních, sociálních a správních předpisů (ESG) a požadavků na podávání zpráv, dostávají společnosti pod silný tlak.

Tyto strukturální problémy vytvářejí konkurenční nevýhodu pro evropské společnosti a brání investicím, zaměstnanosti a růstu.