Ani růst exportu o téměř 10 % nepomohl k většímu nárůstu obchodní bilance

Mladé Buky, 7. 12. 2017 – Podle zveřejněných předběžných čísel skončila v říjnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 9,7 mld. Kč, který byl meziročně o 5,0 mld. Kč nižší. Vývoz meziročně vzrostl o výrazných 9,8 % (na 312,6 mld. Kč), dovoz ale rostl ještě výrazněji, a to o 12,2 % (na 302,9 mld. Kč).

V říjnu jsme se opět vrátili k dřívějšímu scénáři, kdy se exportérům daří, meziročně zvyšují objem vývozu, ale na druhé straně roste ještě výrazněji dovoz. Export je již standardně tažen automobily a ostatními dopravními prostředky. Na nižším přebytku oproti stejnému období minulého roku se naopak podepsalo prohloubení pasiva bilance se základními kovy o 3,0 mld. Kč, počítači, elektronickými a optickými přístroji o 2,8 mld. Kč, ropou a zemním plynem o 2,4 mld. Kč a základními farmaceutickými výrobky a přípravky o 1,4 mld. Kč. K rostoucímu apetitu na straně dovozu samozřejmě velmi vydatně pomáhá posilování koruny, které od ukončení intervenčního režimu dosáhlo téměř 6% a stihlo tak za osm měsíců to, co před zahájením intervenčního režimu v průměru trvalo dva a půl roku.

Již teď lze téměř s jistotou říci, že rekord v oblasti obchodní bilance tento rok nepadne. Od začátku letošního roku totiž dosáhla bilance v národním pojetí 144,7 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 19,0 mld. Kč. Přitom vývoz stoupl meziročně o 6,4 %, ale dovoz o 7,5 %. Trend silného dovozu bude díky dobré ekonomické situaci a tím i rostoucí poptávce po zboží pokračovat i v nadcházejících měsících.

Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů