Už 15 let hájíme zájmy českých exportérů

  • Našimi členy jsou velké exportní korporace i malé a střední firmy
  • S předními experty predikujeme každý měsíc vývoj exportu ČR
  • Pravidelně pořádáme prestižní Exportní fóra, setkání úspěšných exportérů se zástupci státních institucí
  • Exportní fóra – místo pro výměnu názorů a informací mezi exportéry a bankovním sektorem

Index Exportu

O Indexu Exportu

Index Exportu je unikátní nástroj umožňující predikci vývoje výkonnosti českého exportu v několikaměsíčním předstihu na základě řady statistických dat a vybraných předstihových indikátorů. Jeho aktuální podoba vznikla jako výsledek prohloubení spolupráce mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů. Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: index nákupních manažerů Eurozóny PMI, reálný efektivní kurs koruny vůči euru očištěný o inflaci v průmyslu, německé průmyslové zakázky a české zakázky ze zahraničí. V rámci sestavování Indexu jsou rovněž jednou za čtvrtletí dotazováni čeští exportéři na jejich očekávání ohledně budoucího vývoje exportu.

Index exportu 2017-04


Po ukončení intervenčního režimu ČNB odborná i laická veřejnost diskutuje, zda toto opatření ČNB bylo správné a jaké byly jeho dopady. Zde jsou konkrétní čísla, která ani nepotřebují další komentář:

– Export od r. 2012 každoročně dosahuje úrovně více než 80 % HDP ČR (bilance ZO tvoří 10 %) !

– Za obd.2013/11-2017/03 přinesla intervence vývozcům 721 mld.Kč a navíc tito nepřišli z důvodu přirozeného posilování koruny o 645 mld. Kč.

– Za stejné období dovozci přišli o 639 mld. Kč a tím že nebylo umožněno přirozené posilování koruny, přišli o dalších 570 mld. Kč.

– Přínos pro ZO ČR činí celkem 157 mld.Kč.

– Ze stejného důvodu stát získal 25 – 30 mld. na dani z příjmu PO.

– Nezaměstnanost v tomto období klesla o téměř 209 tis. nezaměstnaných. Podíl intervence na snížení počtu nezaměstnaných se odhaduje velmi těžko, ale stát zcela určitě ušetřil na mandatorních výdajích za sledované období částku přesahující hodnotu 8,5 mld. Kč.

– Reálné mzdy bezprecedentně rostou. Od druhého čtvrtletí 2015 meziroční nárůst hrubé mzdy roste tempem větším než 3%, v prvním čtvtletí roku 2017 je meziroční růst dokonce 5,3 %. Medián mezd roste ještě rychleji.

Takže kdo by měl důvod k nespokojenosti kvůli intervenci ČNB ?


Prezentace k Indexu exportu od Otto Daňka, místopředsedy AE zde!