Hájíme zájmy českých exportérů
Bojujeme za konkurenceschopnost
Pravidelně pořádáme prestižní Exportní fóra

Aktuality

OTTA DANĚK: VELMI DOBRÝ DUBEN

Mladé Buky, 7. 6. 2024 – Podle zveřejněných předběžných údajů skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 33,1 mld. Kč, který byl meziročně o 24,1 mld. Kč vyšší. Meziročně vzrostl vývoz o 19,7 % na 416,2 mld. Kč a dovoz o 13,1 % na 383,1 mld. Kč.

Celý článek

ROZBOR ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2023 – AKTUALIZOVANÁ VERZE

Na začátku je třeba zmínit, že rok 2023 nepřinesl žádnou zásadní změnu ve válečném konfliktu na Ukrajině a mezinárodní obchod se už naučil v tomto nejistém prostředí žít. Přinesl však další neznámou do rovnice zahraničního obchodu, a to napadení Izraele stoupenci Hamásu dne 7.10.2023. Jedná se tak o další válečné ložisko v blízkosti ropných zdrojů a stoupenci Hamásu navíc ohrožují nejkratší cestu mezi Evropou a Asií, což mimo jiné ohrožuje…

Celý článek

OTTA DANĚK: PRVNÍ KVARTÁL SE EXPORTÉRŮM V ZÁSADĚ PODAŘIL

Mladé Buky, 7. 5. 2024 – Podle dnes zveřejněných předběžných údajů skončila v březnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 39,3 mld. Kč, což představovalo meziroční nárůst o 22,3 mld. Kč. Meziročně klesl vývoz o 3,3 % na 408,7 mld. Kč a dovoz o 9,0 % na 369,4 mld. Kč.

Celý článek

Asociace exportérů vyzývá vládu k opatřením na podporu konkurenceschopnosti průmyslu

Vysoká inflace, ceny energií a pohonných hmot, ceny základních surovin a jejich omezená dostupnost, vysoké úrokové míry a dramatické posilování koruny nepodložené dobrými výsledky firem stále více ohrožují konkurenceschopnost našeho průmyslu.

Z tohoto důvodu vyzýváme vládu a další kompetentní státní orgány, aby lepší, cílenou a smysluplnou regulací, snížením zátěže pro podniky a odpovídajícím hodnocením dopadů politických opatření na mezinárodní konkurenceschopnost pomohli udržet při životě český průmysl a potažmo i český export, který je dlouhodobě hlavním tvůrcem našeho HDP. Zachování konkurenceschopnosti malých a středních podniků i větších podniků by mělo být klíčovým hlediskem, které by mělo být doprovázeno hmatatelnými a účinnými opatřeními, což omezí i další a zbytečné mandatorní výdaje státu.

Firmy jsou motorem naší společnosti, vytvářejí zaměstnanost, inovace, růst a řešení pro společné výzvy, jako je přechod na ekologická a digitální řešení. Vedoucí postavení Evropy a globální konkurenceschopnost závisí na úspěšných a silných společnostech.

Asociace exportérů v médiích

XXIX. Exportní fórum

30. 11. - 1. 12. 2023