Už 20 let hájíme zájmy českých exportérů

 • Našimi členy jsou velké exportní korporace i malé a střední firmy
 • S předními experty predikujeme každý měsíc vývoj exportu ČR
 • Pravidelně pořádáme prestižní Exportní fóra, setkání úspěšných exportérů se zástupci státních institucí
 • Exportní fóra – místo pro výměnu názorů a informací mezi exportéry a bankovním sektorem

V době koronavirové pandemie EGAP poskytuje služby v plném rozsahu.

Pro usnadnění sjednání pojištění pro vás v EGAP připravili balíček opatření na podporu exportérů, kteří se potýkají nebo budou potýkat s důsledky nutných restrikcí bránících šíření virové infekce:

 • Zavedení tzv. Fast Tracku, tedy přednostní vyřízení žádosti o pojištění pro vývozce, kteří v důsledku světové pandemie koronaviru hledají nové odběratele.
 • Výrazně snížené poplatky pro vývozce, kteří budou poptávat pojistné produkty EGAP kryjící nová rizika.
 • Zkrácení doby potřebné pro uznání nároku na pojistné plnění (čekací doba) u pojištěných úvěrů ze 6 měsíců na 3 měsíce a u pojištěných záruk ze 3 měsíců na 1 měsíc, které pomůže řešit případné cashflow problémy vývozce.

Jakýkoli český vývozce obávající se nových rizik se může obrátit na EGAP ihned přes online žádosti na odkaze https://eol.egap.cz/ a EGAP provede následující:

 • EGAP prověří bonitu a platební schopnost zahraničního odběratele
 • EGAP ve zkráceném procesu připraví pojistné smlouvy ošetřující riziko neodebrání zboží nebo nezaplacení faktury vývozce.
 • Pojištění bude poskytnuto pro pohledávky od 100.000 Kč.
 • Pojištění je nabízeno všem českým vývozcům, včetně MSP (fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území ČR ).

S pojištěním EGAP se český vývozce může spolehnut na to, že zákaz dovozu zboží z České republiky ze strany zahraniční země nepovede k jeho finančním problémům.

Stejně tak má i český investor v zahraničí jistotu s pojištěním své investice, že v případě razantních kroků tamější vlády omezujících potřebnou pracovní sílu, nedojde ke znehodnocení jeho investice.

Oficiální dopis od předsedy představenstva EGAP Jana Procházky


Nahoru