Už 20 let hájíme zájmy českých exportérů

  • Našimi členy jsou velké exportní korporace i malé a střední firmy
  • S předními experty predikujeme každý měsíc vývoj exportu ČR
  • Pravidelně pořádáme prestižní Exportní fóra, setkání úspěšných exportérů se zástupci státních institucí
  • Exportní fóra – místo pro výměnu názorů a informací mezi exportéry a bankovním sektorem

Máte aktualizovanou dokumentaci k převodním cenám?

Pokyn D – 34 reaguje zejména na aktualizovanou Směrnici o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy vydanou OECD1 v roce 2017. Vydáním nového Pokynu D – 34 se GFŘ zejména snaží o sjednocení postupů pro stanovování základu daně, který je ovlivněn transakcemi mezi spojenými zahraničními i tuzemskými osobami. Doporučujeme provést co nejdříve revizi vaší dokumentace k převodním cenám, aby byla v souladu s novou úpravou.

Celý článek k této problematice je k dispozici zde.


Nahoru