Už 20 let hájíme zájmy českých exportérů

  • Našimi členy jsou velké exportní korporace i malé a střední firmy
  • S předními experty predikujeme každý měsíc vývoj exportu ČR
  • Pravidelně pořádáme prestižní Exportní fóra, setkání úspěšných exportérů se zástupci státních institucí
  • Exportní fóra – místo pro výměnu názorů a informací mezi exportéry a bankovním sektorem

Novinka z oblasti mezinárodních daní – Nové informační povinnosti pro společnosti (Country-by-Country Reporting)

Dne 4. září 2017 podepsal prezident novelu zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní („Zákon“), která v návaznosti na Směrnici Rady 2016/881 zavádí nové informační povinnosti společností vůči správci daně v oblasti mezinárodní výměny informací.

 Novela zavádí nové informační povinnosti pro společnosti nadnárodních skupin, jejichž konsolidované výnosy za vykazované účetní období jsou vyšší než 750 mil. EUR. Mateřská společnost nadnárodní skupiny bude povinna podat tzv. „Zprávu podle zemí“, která bude obsahovat požadované údaje za všechny společnosti ve skupině, jako např. výnosy z transakcí mezi spojenými a nespojenými osobami, výsledek hospodaření před zdaněním, zaplacenou a splatnou daň z příjmu, základní kapitál, počet zaměstnanců, hodnotu hmotných aktiv a další údaje.

Novela v této souvislosti nově stanovuje také ohlašovací povinnost pro české společnosti z těch nadnárodních skupin, které splňují kritéria pro zpracování Zprávy podle zemí. Tyto české společnosti mají povinnost podat tzv. „Ohlášení“, ve kterém uvedou, která společnost ze skupiny bude podávat Zprávu podle zemí a ve které jurisdikci. Toto Ohlášení budou české společnosti podávat výhradně na Specializovaný finanční úřad. Lhůta pro podání Ohlášení je dle Zákona do konce prvního vykazovaného období. Ohlášení se podává pouze jednou, tj. za první vykazované období. Výjimkou je podání Ohlášení za všechna období, která končí dnem 31. října 2017, pro která je termín podání ohlášení stanoven na 31. říjen 2017. Za nesplnění ohlašovací povinnosti může správce daně uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.

Celý článek je k dispozici zde!

We are proud to offer our clients the opportunity to meet the most prestigious besiktas escort in sisli. We are known for creating extraordinary experiences.

Best mecidiyekoy Escort Girls sisli dating site, profiles of mecidiyekoy escort girls and escort sisli girls. You can reach the nightly and hourly escort lady sisli ads 24/7.

Taksim escort site, taksim escort lady and escort taksim escort girl profiles. You can reach nightly and hourly escort lady taksim ads 24/7.

Mecidiyekoy dating site, mecidiyekoy escort girls and escort mecidiyekoy girl profiles. Nightly and hourly escort lady mecidiyekoy postings 24/7.

In the Besiktas dating site category, contact women who are members with their completely real photos and also make cheap calls. The most beautiful besiktas escort women you can find on Istanbul dating platforms are here, don’t look elsewhere.

Baby escort site, bebek escort girl and escort baby girl profiles. You can reach nightly and hourly escort female baby ads 24/7.

We have added female escort girls photos and phones to our site that will caress your soul in and around umraniye. Encounter with hot umraniye escort You can examine these sweet, sexy and elite umraniye Escort Girls postings in detail.


Nahoru