Index Exportu – opatrný přelom roku

Srpen s sebou přinesl ochlazení ekonomického oživení. Zádrhelům se nevyhnul ani český export, který prohloubil dosavadní ztráty. „Za osm měsíců letošního roku český export ztratil 268 miliard korun (národní metodika). Hodnota Indexu Exportu zůstává i pro následující měsíce (září – listopad) záporná. Mírně do kladných hodnot by se měla dostat až v prosinci a lednu,“ upozorňuje David Vagenknecht, analytik Raiffeisenbank. Celoroční ztráty exportu budou dle aktuálního výpočtu činit minimálně 299 miliard korun.

„Nastíněný výhled exportu je ovšem zatížen riziky pramenících z pandemického i politického vývoje,“ dodává Vagenknecht. Model Indexu Exportu nezahrnuje situaci, ve které by další restriktivní opatření vedla i k omezení výrobních podniků a jejich činnosti. V takovém případě by ztráty vývozu byly až dvakrát vyšší. „Kromě domácí epidemiologické situace bude záležet také na vývoji v sousedních státech, zejména pak v Německu. K nejistotě dále přispívá situace ohledně brexitu,“ varuje Vagenknecht. I přesto, že jednání o brexitu pokračují, čas k nalezení konsensu a následné ratifikaci obchodní dohody ještě před koncem roku se neúprosně krátí. Pokud by došlo k brexitu bez dohody, platily by pro obchod mezi EU a Velkou Británií pravidla podle Světové obchodní organizace. Vývoz mířící z EU do Británie by tak podléhal clům. Značně zasažen by tím byl tuzemský automobilový průmysl, jelikož téměř 10 % všech exportů z českého automobilového odvětví míří ve formě hotových aut právě do Velké Británie. Z dnešního pohledu je tak závěr letošního roku a start do 2021 z hlediska českého exportu zahalen do velké nejistoty.

A neznámých se objevuje ještě více. „O výsledcích průmyslu po zbytek roku bude rozhodovat i doba, po kterou budou uzavřeny školy, protože rodiče se budou muset postarat o své ratolesti a budou masově čerpat OČR,“ upozorňuje Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů. Velký vliv, zejména v severovýchodním pohraničí, bude mít skutečnost, zda zůstanou otevřeny hranice pro pendlery, a v neposlední řadě to bude i nastolení podmínek kurzarbeitu. „A pro začátek příštího roku, kromě brexitu, který v podobě „no deal“ přinese nejen celní povinnosti, ale i prodloužení dodavatelského času, to budou výsledky voleb v USA a zejména pak přechod na elektromobilitu, kterou bych si dovolil přirovnat k významnému sebepoškozování a časem možná až k postupné sebevraždě automobilového průmyslu, a to nejen v České republice,“ dodává Otto Daněk.