Už 20 let hájíme zájmy českých exportérů

  • Našimi členy jsou velké exportní korporace i malé a střední firmy
  • S předními experty predikujeme každý měsíc vývoj exportu ČR
  • Pravidelně pořádáme prestižní Exportní fóra, setkání úspěšných exportérů se zástupci státních institucí
  • Exportní fóra – místo pro výměnu názorů a informací mezi exportéry a bankovním sektorem

Historie Asociace exportérů

Asociace exportérů pomáhá českým vývozcům už 15 let. Její vznik se datuje k 18. dubnu 2002, kdy se na jednání v Trutnově sešli zástupci 40 signatářských firem Trutnovské výzvy. Vedle podnikatelů se jednání jako host zúčastnil také prezident Hospodářské komory ČR RNDr. Zdeněk Somr. Podpořil názor signatářů, že výzva je autonomní iniciativou, která i nadále bude jednat samostatně bez pevné vazby na profesní svazy a další organizace.
Signatáři projednali a přijali konkrétní požadavky, které bude prosazovat delegovaný osmičlenný tým.  Během několika dnů se pod Trutnovskou výzvu podepsalo 180 podniků s výzvou vládě a ČNB, aby něco udělaly se silnou korunou. Pár dní na to snížila centrální banka své úrokové sazby.

Předseda Asociace exportérů Jiří Grund a majitel společnosti SVITAP Jan Heřmanský na tiskové konferenci k Trutnovské výzvě

Předseda Asociace exportérů Jiří Grund a majitel společnosti SVITAP Jan Heřmanský na tiskové konferenci k Trutnovské výzvě

Snížení úrokových sazeb bylo klíčovým požadavkem Trutnovské výzvy. Krok banky podnikatelé ocenili o to více, že politická atmosféra nebyla nakloněna takovému řešení. Razantní snížení sazeb o půl procentního bodu bylo signálem, že ČNB chápala rizika vyplývající z krátkodobě sice stabilizovaného, ale stále spekulacemi nadhodnoceného kurzu. Za podstatné pak signatáři považovali to, aby představitelé vlády a další politici neuváženými výroky nepodkopávali snahu centrální banky a naopak aby přispěli k vytváření stabilního ekonomického prostředí. Proto vyzývali vládu, aby s bankou jednala o svých záměrech zejména v oblasti prodeje státních podílů v privatizovaných podnicích.

Postupně se činnost Asociace exportérů rozrostla. Jejím cílem je zachovat a zvyšovat konkurenceschopnost tuzemských firem, zejména těch exportních. Zástupci Asociace sledují tendence a vývoj legislativy Evropské unie a upozorňují na možná rizika pro Českou republiku. Členové Asociace posilují komunikaci s vládou při přípravě proexportních opatření a upevňují i vztahy se zástupci ČNB. Asociace spolupracuje rovněž se špičkovými analytiky a zaměřuje se na rozbory dat, která ukazují vliv tuzemských exportních společností na ekonomiku České republiky.

Asociace propaguje své cíle v médiích, organizuje a provádí vzdělávací, společenské a propagační akce. Nově komunikuje Asociace také prostřednictvím sociálních sítí Facebook a Twitter.

Členové Asociace se mohou účastnit  Exportních fór, která jsou pořádána dvakrát do roka.  Konalo se jich už 17 a postupem času se z těchto odborných setkání stala prestižní záležitost, kde dochází k výměně názorů mezi exportéry, bankami a vládou. V posledních 4 letech Asociace také úzce spolupracuje s Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP).

Další nedílnou součástí činnosti Asociace je pravidelné zpracování Indexu exportu. Jde o unikátní nástroj umožňující predikci vývoje výkonnosti českého exportu v několikaměsíčním předstihu na základě řady statistických dat a vybraných předstihových indikátorů. Jeho aktuální podoba vznikla jako výsledek prohloubení spolupráce mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů. Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: index nákupních manažerů Eurozóny PMI, reálný efektivní kurs koruny vůči euru očištěný o inflaci v průmyslu, německé průmyslové zakázky a české zakázky ze zahraničí. V rámci sestavování Indexu jsou rovněž jednou za čtvrtletí dotazováni čeští exportéři na jejich očekávání ohledně budoucího vývoje exportu.