Už 15 let hájíme zájmy českých exportérů

  • Našimi členy jsou velké exportní korporace i malé a střední firmy
  • S předními experty predikujeme každý měsíc vývoj exportu ČR
  • Pravidelně pořádáme prestižní Exportní fóra, setkání úspěšných exportérů se zástupci státních institucí
  • Exportní fóra – místo pro výměnu názorů a informací mezi exportéry a bankovním sektorem

Aktuální informace

Jste připraveni na nový systém vykazování DPH v konsignačních skladech od 2020 ?

Vzhledem k tomu, že Česká republika nestihla (na rozdíl od mnoha jiných evropských států) v termínu implementovat novelu evropské směrnice, tzv. Quick Fixes, která nově upravuje přeshraničních transakce se zbožím, mohou se čeští plátci dostat do problémů při sjednávání obchodů s plátci z členských států EU, kde tato směrnice již byla řádně implementována, vč. technických aspektů (např. změny v obsahu souhrnného hlášení).

Celý článek

Index Exportu – ani jaro český export nepovzbudí

Podle odhadu Indexu Exportu se listopadový pokles českého vývozu na konci roku 2019 opakovat nebude a celoročního hodnota vyvezeného zboží z Česka na zahraniční trhy dosáhne nového rekordu, téměř 3,7 biliónů korun. Přesto první čtvrtletí letošního roku bude ve znamení mírného poklesu hodnoty českého vývozu. V dubnu se podle aktuálního odhadu Indexu Exportu český vývoz vyrovná loňské výkonnosti.

Celý článek

Víte, kdo je skutečný vlastník příjmu?

V nedávném rozsudku 10 Afs 140/2018 – 32 se Nejvyšší správní soud („NSS“) zabýval uplatněním srážkové daně u transakce právně uzavřené mezi dvěma českými rezidenty. Česká společnost A si sublicencovala výrobní know-how od české společnosti B, které však byla licence poskytnuta ruskou společností C. Finanční úřad („FÚ“) dospěl k závěru, že skutečným vlastníkem příjmu ze sublicence není česká společnost B, ale ruská společnost C, a na platbu mezi společnostmi A a B uplatnil 10% srážkovou daň, jakoby šlo o vztah mezi A a C (tj. sazbu dle relevantní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění). Krajský soud („KS“) tento postup potvrdil.

Celý článek

Novela zákona o obchodních korporacích byla schválena

Dne 8. 11. 2019 byla ve třetím čtení v Parlamentu České republiky schválena novela zákona o obchodních korporacích, která kromě odstranění legislativně technických chyb a nepřesností přinese značné množství věcných změn a posunů, s nimiž se korporátní praxe bude muset vypořádat, a to jak v obecné části zákona, tak i v úpravě jednotlivých forem obchodních společností.

Celý článek

Index Exportu chladí přehnaná očekávání

Index Exportu chladí přehnaná očekávání Zmírnění tenzí v obchodních vztazích mezi Spojenými Státy a Čínou, tiché odložení sankčních cel na dovoz evropských aut a náhradních dílů do Spojených Států či naděje na spořádaný odchod Velké Británie z Evropské unie zvrátil doposud klesající sentiment na klíčových trzích našich obchodních partnerů včetně nejzasaženějšího Německa.

Celý článek

Máte aktualizovanou dokumentaci k převodním cenám?

Pokyn D - 34 reaguje zejména na aktualizovanou Směrnici o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy vydanou OECD1 v roce 2017. Vydáním nového Pokynu D – 34 se GFŘ zejména snaží o sjednocení postupů pro stanovování základu daně, který je ovlivněn transakcemi mezi spojenými zahraničními i tuzemskými osobami. Doporučujeme provést co nejdříve revizi vaší dokumentace k převodním cenám, aby byla v souladu s novou úpravou.

Celý článek