Už 15 let hájíme zájmy českých exportérů

  • Našimi členy jsou velké exportní korporace i malé a střední firmy
  • S předními experty predikujeme každý měsíc vývoj exportu ČR
  • Pravidelně pořádáme prestižní Exportní fóra, setkání úspěšných exportérů se zástupci státních institucí
  • Exportní fóra – místo pro výměnu názorů a informací mezi exportéry a bankovním sektorem

Aktuální informace

Zahraniční obchod – květen 2020 – komentář Otto Daňka, místopředsedy AE

Mladé Buky, 7. 7. 2020 – Podle dnes zveřejněných předběžných čísel skončila v květnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách v mírném plusu s přebytkem 1,3 mld. Kč, což je oproti loňskému květnu o 22,0 mld. Kč horší výsledek. V meziročním srovnání klesl vývoz o 29,8 % na 232,1 mld. Kč, dovoz poté o 24,9 % na 230,8 mld. Kč. Pro optimističtější pohled je nutné se zaměřit na meziměsíční dynamiku, kde vývoz vzrostl o 12,0 % m/m a dovoz o 3,8 % m/m.

Celý článek

Exportéři žádají o prodloužení programu Antivirus (kurzarbeit)

Víme, že Vaše vláda dělá maximum pro to, aby škody způsobené coronavirem nebyly zcela zničující pro zmíněné pilíře tvorby našeho HDP, ale zde se pokusíme provést malé srovnání s pomocí podnikatelskému sektoru ve Spolkové republice Německo. Tamní vláda vyčlenila na tuto pomoc prostředky ve výši více než 20 bil. Kč, což je 20 x více, než vyčlenila vláda Vaše. Obyvatel v Německu je však jen 7,8 x více než obyvatel v ČR. Na první pohled je nám jasné, že na takto masivní podporu nemáme a ani mít nebudeme dostatek zdrojů, ale přesto existuje jeden bod, na který bychom mohli mít zdroje a významně by eliminoval konkurenční výhodu německého průmyslu oproti našemu. Tím bodem je Kurzarbeit.

Celý článek

Index exportu- rychlý nebo pomalý restart exportu?

Stačily pouhé dva týdny celonárodní karantény a výkonnost českého exportu se v březnu propadla nejprudším tempem od července 2009. A to byl pouhý začátek. „Dle odhadu Indexu Exportu, který jsme podrobili dvojnásobnému šoku ve srovnání s tím březnovým, byl český export v dubnu postižen dvouciferným propadem v rozsahu více než jedné čtvrtiny (o 25-30 % v porovnání s loňským dubnem). Ten vrátil dubnovou hodnotu exportu o sedm let zpátky na úroveň z roku 2013,“ komentuje situaci Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

Celý článek

Otto Daněk: Covid-19 se silně negativně promítl do výsledku březnového zahraničního obchodu

Podle dnes zveřejněných předběžných čísel skončila v březnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem ve výši jen 3,1 mld Kč, což je oproti loňskému roku o 12,6 mld. Kč horší výsledek. V meziročním srovnání klesl vývoz o 13,3 % na 284,4 mld. Kč a dovoz se snížil o 9,9 % na 281,3 mld. Kč. Pod slabý výsledek českého exportu se v březnu dominantně podepsala vládní opatření na omezení pandemie Covid-19. Přebytek obchodu s motorovými vozidly se v březnu snížil o 12,9 mld. Kč, přebytek u elektrických zařízení se snížil o 3,9 mld. Kč a přebytek strojírenství poklesl o 2,2 mld. Kč. Pozitivně do obchodní bilance sice v březnu působil menší deficit zahraničního obchodu s ropou a zemním plynem (5,5 mld. Kč), který však nedokázal kompenzovat zmíněny pokles kladné obchodní bilance u motorových vozidel.

Celý článek

Index Exportu – propad exportu, ale jak hluboký?

Pandemie COVID-19 zmrazila světovou ekonomiku, pohyb zboží a osob, odběratelsko-dodavatelské řetězce i zahraniční obchod. „První údaje zohledňující nástup pandemie hovoří jasně: čelíme bezprecedentnímu šoku. Doposud zveřejněné předstihové ukazatele hovoří o propadu na minima v celé dlouhé historii toho či onoho ukazatele. A dle dosavadního vývoje pandemie lez usuzovat, že nejsme ještě na úplném dně,“ domnívá se Helena Horská, hlavní ekonomika Raiffeisenbank.

Celý článek

Otto Daněk: Je toto motivace k udržení výroby?

Vláda opakovaně deklaruje, že dělá vše proto, aby podniky motivovala k udržení výroby na maximální možné úrovni za stávajícího stavu. Určitě by se jednalo o záslužnou činnost, kdyby slova přešla v činy a podpora se na podnikatele hrnula ze všech stran, ale hlavně ze státní kasy.

Celý článek

Komentář k vývoji exportu, Otto Daněk

Podle dnes zveřejněných předběžných čísel skončila v únoru bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 22,4 mld Kč, což je oproti loňskému roku o 6,2 mld. Kč lepší výsledek. V meziročním srovnání klesl vývoz o 0,7 % na 297,0 mld. Kč, u dovozu došlo ještě k výraznějšímu poklesu a to o 2,9 % na 274,6 mld. Kč. Za slušnými čísly stál především lepší výsledek bilance ostatních dopravních prostředků o 3,2 mld. Kč a menší deficity bilancí s ropou a zemním plynem o 2,8 mld. Kč. V únoru se dařila také držet bilance se státy EU27, tedy již bez Velké Británie.

Celý článek

Výzva Asociace exportérů vládě a komerčním bankám v ČR

Asociace exportérů vyzývá vládu a všechny komerční banky etablované v ČR, aby se neprodleně aktivně zapojily s pomocí všem průmyslovým podnikům, které jsou denně vystaveny bezprecedentnímu tlaku, který je vyvoláván šířením pandemie koronaviru. Pomoc teď potřebují i firmy, které zatím „žijí“.

Celý článek

Sdělení ČNB k možným odkladům splátek úvěrů

Česká národní banka byla v neděli 22. března vyzvána Asociací exportérů a Asociací textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK), aby rozvolnila pravidla při odkladu splátek úvěrů, na která údajně narážejí komerční banky. V reakci na to ČNB uvádí, že si je dostatečně vědoma rizik současné pandemické situace s dopady na firmy, domácnosti i finanční stabilitu.

Celý článek